ข้อมูลที่พัก: โรงแรมศรีเพชร

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมศรีเพชร
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 135/50 ถ.กระบี่ ตำบลปากนํ้า อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7561 2201-3, 08 1894 5837
 • จำนวนห้อง : 24 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.sripethotel.com
 • อีเมลล์ : sripethotel@yahoo.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย