ข้อมูลที่พัก: ศรีลันตา

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : ศรีลันตา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : หาดคลองนิน เกาะลันตา กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 4,000 - 21,000 บาท
 • ที่อยู่ : 111 หมู่ 6 หาดคลองนิน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 81150
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7566 2688
 • จำนวนห้อง : 51 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.srilanta.com
 • อีเมลล์ : srilanta@thesrihotels.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย