ข้อมูลที่พัก: อมันดารี กระบี่

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : อมันดารี กระบี่
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อ่าวนาง เมือง กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,800 - 5,200 บาท
 • ที่อยู่ : 178 หมู่ 3 อ่าวนาง ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7563 7188, 08 1894 7297, 08 5440 2345
 • จำนวนห้อง : 70 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.amandarikrabi.com
 • อีเมลล์ : amandarikrabi@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย