ข้อมูลที่พัก: อ่าวนาง แกรนด์ อินน์

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : อ่าวนาง แกรนด์ อินน์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อ่าวนาง เมือง กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 2,200 บาท
 • ที่อยู่ : 235 หมู่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7563 7295, 0 7569 5573-4
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.krabiaonanggrandinn.com
 • อีเมลล์ : sales@krabiaonanggrandinn.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย