ข้อมูลที่พัก: โรงแรมอ่าวนาง ซันเซ็ท

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมอ่าวนาง ซันเซ็ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อ่าวนาง เมือง กระบี่
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 2,700 - 2,700 บาท
 • ที่อยู่ : 268 หมู่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7563 7441-2
 • จำนวนห้อง : 44 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.aonangsunset.com
 • อีเมลล์ : info@aonangsunset.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย