ข้อมูลที่พัก: โรงแรม อ่าวนาง เทอร์เรส

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม อ่าวนาง เทอร์เรส
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อ่าวนาง เมือง กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 4,000 บาท
 • ที่อยู่ : 131-131/3 หมู่ 3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 3107 2510, 0 7563 8091, 0 7563 7180 Ext.190
 • จำนวนห้อง : 16 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.aonangterracehotel.com
 • อีเมลล์ : info@aonangterracehotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย