ข้อมูลที่พัก: เอกเขนก รีสอร์ท

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : เอกเขนก รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อ่าวท่าเลน เมือง กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,000 - 3,800 บาท
 • ที่อยู่ : 109 หมู่ 3 อ่าวท่าเลน ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 7562 3448, 08 1490 5759, 08 1685 2354
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.akanakresort.com
 • อีเมลล์ : info@akanakresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย