ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เอช.ซี แอนเดอร์สัน

จังหวัดกระบี่ ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เอช.ซี แอนเดอร์สัน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : อ่าวนาง เมือง กระบี่
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,500 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 125 หมู่ 7 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1298 2818, 08 7462 6547
 • จำนวนห้อง : 31 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.phiphisteakhouse.com
 • อีเมลล์ : info@phiphisteakhouse.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย