ข้อมูลที่พัก: กิ่วลมรีสอร์ท

จังหวัดลำปาง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

 • ชื่อโรงแรม : กิ่วลมรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ลำปาง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 187 หมู่ 2 ถ.สายลำปาง-งาว ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5433 4393, 08 9263 6897
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.paechaokhuen.tht.in
 • อีเมลล์ : chaokhuen@thaimail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย