ข้อมูลที่พัก: แจ้ซ้อนฮิลล์รีสอร์ท

จังหวัดลำปาง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

 • ชื่อโรงแรม : แจ้ซ้อนฮิลล์รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ลำปาง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 4,800 บาท
 • ที่อยู่ : 151 หมู่ 11 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5426 3033 , 08 1289 3503, 08 6183 5932
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.chaesonhillresort.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย