ข้อมูลที่พัก: ที่พักในอุทยานแห่งชาติแม่วะ

จังหวัดลำปาง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

 • ชื่อโรงแรม : ที่พักในอุทยานแห่งชาติแม่วะ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เถิน ลำปาง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,800 - 1,800 บาท
 • ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติแม่วะ หมู่ 6 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52230
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5438 0504, 08 1111 4136, 08 9556 1265
 • จำนวนห้อง : 3 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.dnp.go.th
 • อีเมลล์ : maewae_nt13@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย