ข้อมูลที่พัก: โรงแรม นครเถิน

จังหวัดลำปาง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม นครเถิน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เถิน ลำปาง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 250 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 187/5 หมู่ 7 ถ.สายเอเชีย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5429 1370-1
 • จำนวนห้อง : 38 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : suda1106@gmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย