ข้อมูลที่พัก: บ้านชัยพฤกษ์ เหมืองแม่เมาะ

จังหวัดลำปาง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

 • ชื่อโรงแรม : บ้านชัยพฤกษ์ เหมืองแม่เมาะ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่เมาะ ลำปาง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,200 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 801 หมู่ 6 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 52220
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5425 4993-4, 0 5425 4986
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย