ข้อมูลที่พัก: ไร่หญ้าแจ้ซ้อนรีสอร์ท

จังหวัดลำปาง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

 • ชื่อโรงแรม : ไร่หญ้าแจ้ซ้อนรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ลำปาง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 3,500 บาท
 • ที่อยู่ : 212 หมู่ 11 บ้านศรีดอนมูล ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5426 3048, 08 1111 3038, 08 1363 6461
 • จำนวนห้อง : 34 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.raiyachaesonresort.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย