ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ลำปางเวียงทอง

จังหวัดลำปาง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ลำปางเวียงทอง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ลำปาง
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 600 - 3,200 บาท
 • ที่อยู่ : 138/109 ถ.พหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5422 5801-2, 0 5422 4120, 0 5422 3285, 0 2524 4133-5
 • จำนวนห้อง : 222 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.lampangwiengthonghotel.com
 • อีเมลล์ : contact@lampangwiengthonghotel.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย