ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เวียงลคอร

จังหวัดลำปาง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เวียงลคอร
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ลำปาง
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 1,000 - 3,000 บาท
 • ที่อยู่ : 138/38 ถ.พหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5431 6430-5, 0 5422 4470-1, 0 5422 8095-6
 • จำนวนห้อง : 100 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.wienglakor.com
 • อีเมลล์ : info@wienglakor.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย