ข้อมูลที่พัก: ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

จังหวัดลำปาง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

 • ชื่อโรงแรม : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ห้างฉัตร ลำปาง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : กม. 28-29 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5424 7871-6
 • จำนวนห้อง : 26 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.thailandelephant.org
 • อีเมลล์ : info@thailandelephant.org
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย