ข้อมูลที่พัก: เอเซีย ลำปาง โฮเต็ล

จังหวัดลำปาง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

 • ชื่อโรงแรม : เอเซีย ลำปาง โฮเต็ล
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ลำปาง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 490 - 850 บาท
 • ที่อยู่ : 229 ถ.บุญวาทย์ ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5422 7844-7, 08 1568 7638
 • จำนวนห้อง : 71 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.asialampang.com
 • อีเมลล์ : asiahol@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย