ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เอ็ม.อาร์. พาเลซ

จังหวัดลำปาง ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เอ็ม.อาร์. พาเลซ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ลำปาง
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 450 - 890 บาท
 • ที่อยู่ : 5/2 ถ.มนตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5422 7912, 0 5422 7228, 0 5422 5357
 • จำนวนห้อง : 41 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : mr_palace@i-kool.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย