ข้อมูลที่พัก: โรงแรม แท่นทอง

จังหวัดลำพูน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม แท่นทอง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ลำพูน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 270 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 211/32-65 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5351 0222, 0 5351 2451
 • จำนวนห้อง : 64 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : thanthong84@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย