ข้อมูลที่พัก: ธาร์รีรัตน์ คอร์ท

จังหวัดลำพูน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

 • ชื่อโรงแรม : ธาร์รีรัตน์ คอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ลำพูน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 0 - 0 บาท
 • ที่อยู่ : 104 ถ.จามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5353 4338
 • จำนวนห้อง : 34 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย