ข้อมูลที่พัก: ลำพูน แมนชั่น

จังหวัดลำพูน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

 • ชื่อโรงแรม : ลำพูน แมนชั่น
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ลำพูน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 550 - 800 บาท
 • ที่อยู่ : 283 หมู่ 6 ถ.จามเทวี ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5353 4687-8, 08 3020 7949, 08 5029 6709
 • จำนวนห้อง : 55 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.lpmansion.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย