ข้อมูลที่พัก: ห้วยทรายขาวบ้านป่าเปาโฮมสเตย์

จังหวัดลำพูน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

 • ชื่อโรงแรม : ห้วยทรายขาวบ้านป่าเปาโฮมสเตย์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่ทา ลำพูน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 550 บาท
 • ที่อยู่ : 48 หมู่ 6 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5300 6222, 08 9265 2714
 • จำนวนห้อง : 24 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย