ข้อมูลที่พัก: โรงแรม เฮือนดาหลา

จังหวัดลำพูน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม เฮือนดาหลา
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ลำพูน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 600 บาท
 • ที่อยู่ : 118 ม.15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 053-090149-51 แฟกซ์ 053-090150 ต่อ 200
 • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.huandalha.com
 • อีเมลล์ : huandalha@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย