ข้อมูลที่พัก: ซัมไทม์ รีสอร์ท

จังหวัดเลย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

 • ชื่อโรงแรม : ซัมไทม์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เลย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 700 บาท
 • ที่อยู่ : 15/1 ถ.เลย-เชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4281 4540, 08 1662 4581
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : loveis.ton@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย