ข้อมูลที่พัก: เดอะไวท์โรส คอทเทจ

จังหวัดเลย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

 • ชื่อโรงแรม : เดอะไวท์โรส คอทเทจ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ด่านซ้าย เลย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 800 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 226 หมู่ 3 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1845 5655
 • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.worawit.com
 • อีเมลล์ : worawitgroup@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย