ข้อมูลที่พัก: ที่พักในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

จังหวัดเลย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

 • ชื่อโรงแรม : ที่พักในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ภูกระดึง เลย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 900 - 3,600 บาท
 • ที่อยู่ : หมู่ 1 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4287 1458, 0 4287 1333
 • จำนวนห้อง : 18 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.dnp.go.th
 • อีเมลล์ : phukradueng_11@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย