ข้อมูลที่พัก: โรงแรม นาแห้วรีสอร์ท

จังหวัดเลย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม นาแห้วรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : นาแห้ว เลย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 2,500 บาท
 • ที่อยู่ : 123 หมู่ 3 หมู่บ้านเหมืองแพร่ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4289 7080, 08 1048 5072, 08 3363 9695
 • จำนวนห้อง : 8 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย