ข้อมูลที่พัก: บ้านธงชัย รีสอร์ท

จังหวัดเลย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

 • ชื่อโรงแรม : บ้านธงชัย รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ภูเรือ เลย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 2,000 บาท
 • ที่อยู่ : 410 หมู่ 7 อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 7222 4355
 • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.phurua-house.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย