ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ฟอล์คแลนด์ รีสอร์ท

จังหวัดเลย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ฟอล์คแลนด์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : นาแห้ว เลย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 200 - 380 บาท
 • ที่อยู่ : 118 หมู่ 3 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1768 1425, 0 4289 7312, 08 1056 8362
 • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย