ข้อมูลที่พัก: ภูกระดึง รีสอร์ท

จังหวัดเลย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

  • ชื่อโรงแรม : ภูกระดึง รีสอร์ท
  • สถานที่ : ภูกระดึง เลย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 300 - 500 บาท
  • ที่อยู่ : 256 หมู่ 8 ถ.ราชวิถี ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4287 1076, 08 9274 6009
  • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย