ข้อมูลที่พัก: ภูกระดึง โฮมสเตย์

จังหวัดเลย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

  • ชื่อโรงแรม : ภูกระดึง โฮมสเตย์
  • สถานที่ : ภูกระดึง เลย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 400 - 400 บาท
  • ที่อยู่ : 243 หมู่ 5 ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 42180
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 9274 6009, 0 4287 1076
  • จำนวนห้อง : 6 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย