ข้อมูลที่พัก: ภูนาคำ รีสอร์ท

จังหวัดเลย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

 • ชื่อโรงแรม : ภูนาคำ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ด่านซ้าย เลย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 2,900 - 5,500 บาท
 • ที่อยู่ : 461 หมู่ 3 บ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4289 2005-6, 08 1921 8683, 08 3408 3722
 • จำนวนห้อง : 21 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.phunacomeresort.com
 • อีเมลล์ : sales@phunacomeresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย