ข้อมูลที่พัก: ภูผาหมอกวัลเล่ย์ รีสอร์ท

จังหวัดเลย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

 • ชื่อโรงแรม : ภูผาหมอกวัลเล่ย์ รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ด่านซ้าย เลย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 3,700 บาท
 • ที่อยู่ : 233 หมู่ 1 ถ.ภูเรือ-ด่านซ้าย ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4207 8077, 08 1801 6436
 • จำนวนห้อง : 21 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.phuphamokvalley.com
 • อีเมลล์ : phuphamok@rajburisugar.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย