ข้อมูลที่พัก: ภูเพชร ฮิลล์ รีสอร์ท

จังหวัดเลย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

  • ชื่อโรงแรม : ภูเพชร ฮิลล์ รีสอร์ท
    Thailand Travel Information :: English Version ::
  • สถานที่ : ภูเรือ เลย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 2,000 บาท
  • ที่อยู่ : 369 หมู่ 7 ถ.เลย-หล่มสัก ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4289 9157, 0 4289 9588, 08 1320 2874
  • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.phuphethillresort.com
  • อีเมลล์ : info@phuphethillresort.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย