ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ภูหลวง

จังหวัดเลย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ภูหลวง
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง เลย
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 330 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 55 ถ.เจริญรัฐ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4281 1532, 0 4281 1570, 0 4283 0555
 • จำนวนห้อง : 70 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.phuluanghotel.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย