ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ระเบียงภูรีสอร์ท

จังหวัดเลย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ระเบียงภูรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ภูเรือ เลย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 500 - 4,000 บาท
 • ที่อยู่ : 483 หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4289 9643-4, 08 1785 6676, 08 9708 3738
 • จำนวนห้อง : 14 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.rabiangphuresort.com
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย