ข้อมูลที่พัก: โรงแรม ลีลาวดี รีสอร์ท

จังหวัดเลย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรม ลีลาวดี รีสอร์ท
  • สถานที่ : วังสะพุง เลย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 150 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 528 หมู่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1964 1142
  • จำนวนห้อง : 11 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย