ข้อมูลที่พัก: โรงแรมเลยออร์คิด

จังหวัดเลย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

  • ชื่อโรงแรม : โรงแรมเลยออร์คิด
  • สถานที่ : เมือง เลย
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 450 - 550 บาท
  • ที่อยู่ : 1/41 ถ.สถลเชียงคาน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4286 1888-9
  • จำนวนห้อง : 78 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.loeiorchidhotel.com
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย