ข้อมูลที่พัก: วังรีสอร์ท

จังหวัดเลย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

 • ชื่อโรงแรม : วังรีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : วังสะพุง เลย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 350 - 1,500 บาท
 • ที่อยู่ : 136 หมู่ 11 ถ.ศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4284 2270-2, 08 6222 5547, 08 1545 5627
 • จำนวนห้อง : 25 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.wangresort.com
 • อีเมลล์ : info@wangresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย