ข้อมูลที่พัก: สกุลปรั่ง รีสอร์ท

จังหวัดเลย ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเลย

 • ชื่อโรงแรม : สกุลปรั่ง รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : วังสะพุง เลย
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 350 บาท
 • ที่อยู่ : 326 หมู่ 11 ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 42130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 4284 1483
 • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย