ข้อมูลที่พัก: ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท

จังหวัดลพบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

  • ชื่อโรงแรม : ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท
  • สถานที่ : ชัยบาดาล ลพบุรี
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 1,400 - 4,000 บาท
  • ที่อยู่ : 11 หมู่ 1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก (สาย 21 กม. 127) ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3646 2428, 0 2833 8212-14
  • จำนวนห้อง : 36 ห้อง
  • เว็บไซต์ : www.pasakhillside.com
  • อีเมลล์ : pasak_resort@betagro.com
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย