ข้อมูลที่พัก: โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์

จังหวัดลพบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมลพบุรีเรสซิเดนซ์
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ลพบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 600 - 1,200 บาท
 • ที่อยู่ : 180 ถ.คันคลองชลประทาน 33 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3661 3410-2
 • จำนวนห้อง : 122 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.lopburiresidence.com
 • อีเมลล์ : sales@lopburiresidence.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย