ข้อมูลที่พัก: โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท

จังหวัดลพบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : เมือง ลพบุรี
 • ระดับ : 3 ดาว
 • ราคา : 950 - 1,350 บาท
 • ที่อยู่ : 144 ถ.พหลโยธิน ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3661 4790-2, 0 3642 1453, 0 3642 0777
 • จำนวนห้อง : 76 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.lopburiinnresort.com
 • อีเมลล์ : monkey@lopburiinnresort.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย