ข้อมูลที่พัก: โรงแรมสราญศิริ

จังหวัดลพบุรี ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี

 • ชื่อโรงแรม : โรงแรมสราญศิริ
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : โคกสำโรง ลพบุรี
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 300 - 480 บาท
 • ที่อยู่ : 104 หมู่ 4 ถ.พหลโยธิน ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 3644 1236
 • จำนวนห้อง : 20 ห้อง
 • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย