ข้อมูลที่พัก: กระท่อมริมปาย (ริมปายคอทเทจ)

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : กระท่อมริมปาย (ริมปายคอทเทจ)
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 5,000 บาท
 • ที่อยู่ : 99/1 หมู่ 3 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5369 9133
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.rimpaicottage.com
 • อีเมลล์ : rsvn@rimpaicottage.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย