ข้อมูลที่พัก: ชีวาดอย รีสอร์ท

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : ชีวาดอย รีสอร์ท
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 1,000 - 6,500 บาท
 • ที่อยู่ : 121 ถ.ห้วยปู ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
 • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5369 9536, 08 1409 5225
 • จำนวนห้อง : 30 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.shiwadoiresort.com
 • อีเมลล์ : shiwadoi_pai@hotmail.com
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย