ข้อมูลที่พัก: ซีวิว เกสท์เฮ้าส์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ชื่อโรงแรม : ซีวิว เกสท์เฮ้าส์
  • สถานที่ : แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 200 - 350 บาท
  • ที่อยู่ : 149/1 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0 5368 1556, 08 9552 7616
  • จำนวนห้อง : 13 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย