ข้อมูลที่พัก: ณัฐวลี เฮาส์

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ชื่อโรงแรม : ณัฐวลี เฮาส์
  • สถานที่ : ปาย แม่ฮ่องสอน
  • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
  • ราคา : 500 - 1,000 บาท
  • ที่อยู่ : 31หมู่ 2 ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
  • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1951 7740, 08 9997 9232, 0 5306 5052
  • จำนวนห้อง : 10 ห้อง
  • เว็บไซต์ : ไม่มีข้อมูล
  • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
  • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย