ข้อมูลที่พัก: ที่พักในอุทยานแห่งชาติสาละวิน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • ชื่อโรงแรม : ที่พักในอุทยานแห่งชาติสาละวิน
  Thailand Travel Information :: English Version ::
 • สถานที่ : แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
 • ระดับ : ไม่มีข้อมูล
 • ราคา : 900 - 1,000 บาท
 • ที่อยู่ : ตู้ ปณ. 8 ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
 • เบอร์โทรศัพท์ : 08 1796 3932, 08 1366 7356
 • จำนวนห้อง : 12 ห้อง
 • เว็บไซต์ : www.dnp.go.th
 • อีเมลล์ : ไม่มีข้อมูล
 • ข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย